อนุทิน 162165 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

Blockchain and Finance: Two Peas in a Pod กิตตินันต์ พิศสุวรรณ คณาจารย์โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ (เนื้อหาและบทความเป็นความรับผิดของ ศาสตราจารย์ ดร. กิตตินันต์ พิศสุวรรณ Harvard Business School เท่านั้นสถาบันฯบุคคลอื่นไม่มีส่วนรับผิดใด ๆ คณาจารย์โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือเป็นเพียงบุคคลแนะนำ แก้ไข ให้เนื้อหาสมบูรณ์เท่านั้น ไม่มีความผิดใดๆ)

เขียน 05 Dec 2018 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)