อนุทิน 162161 - ต้นโมกข์

ในแง่หนึ่ง เทคโนโลยีหรืออีกนัยหนึ่งคือภาพยนตร์ กลับปกปิดความสามารถคือมือของมนุษย์ไว้ไม่ให้ฉายแสง

ดังนั้นจักรกลจึงกลายเป็นเรื่องทางโลก สามานย์เกินกว่าใครๆ ผู้ที่มีชนชั้นสูงจะรับได้ เพราะเครื่องจักรทำลายมือของมนุษย์นั้นทิ้งไปเสียทั้งหมด เครื่องจักรผลิตแต่ของโหลๆ ที่เหมือนกันหมดทุกอย่าง การควบคุมคุณภาพที่ผลิตจากเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทำให้แรงงานมนุษย์หมดความสำคัญไป

เขียน 05 Dec 2018 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)