อนุทิน 162140 - นูรียะห์ กาโฮง

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

  1. โครงการแกล้งดิน

  2. โครงการปลูกหญ้าแฝก

  3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

  4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

  6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่

  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

  8. โครงการฝนหลวง

  9. กังหันน้ำชัยพัฒนา

เขียน 04 Dec 2018 @ 14:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #พระราชกรณียกิจ ร.9ความเห็น (0)