อนุทิน 162134 - ruslan maseng

ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยรณรงค์งดใช้ งดให้ ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 3,600 ล้านใบในปี 2562

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) วันนี้เป็นวันแรกที่ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยรณรงค์งดใช้ งดให้ ถุงพลาสติก เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” โดยนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างรวมถึงตลาดสดทั่วประเทศลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 244 ล้านใบ หรือ 73.8 ตัน โดยในปี2562 ตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 3,600 ล้านใบ และทุกวันที่ 4 ของเดือนจะมีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมขอให้ประชาชนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและนำถุงผ้ามาใช้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการตั้งอนุกรรมการการจัดการพลาสติกเพื่อหารือพูดคุยแก้ไขประเด็นระยะยาวเพื่อควบคุมการใช้ถุงพลาสติกในประเทศ อาจมีการออกกฎหมาย หรือมาตรการทางภาษีในการงดการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งอยู่ระหว่างการดูศึกษาและข้อมูลทางกฎหมาย

ขณะที่วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สถิติพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน โดยขยะพลาสติกร้อยละ 50 ถูกนำไปกำจัดแบบไม่ถูกวิธี ซึ่งถุงพลาสติกเพียง 1 ใบใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี

เขียน 04 Dec 2018 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)