อนุทิน 162115 - ต้นโมกข์

จากอธิบายของ ธนา วงศ์ญาณาเวชที่เล่าว่า การชมภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นงานศิลปะมิใช่ได้มาเพราะโชตช่วย หรือเกิดขึ้นมาจากดีเอ็นเอที่สิงภายในภาพยนตร์ แต่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางประวัติศาสตร์ที่ต้องผ่านการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นงานศิลปะ ดังนั้นภาพยนตร์ศิปละจึงอาจไม่จำกัดอยู่แค่เนื้อหา หรือเทคนิคที่ดำรงอยู่ภายในภาพยนตร์นั้น แต่เป็นกรอบความคิดในการจัดระเบียบความคิดด้านศิลปะอีกด้วย

เขียน 03 Dec 2018 @ 18:47 () แก้ไข 04 Dec 2018 @ 18:43, ()


ความเห็น (0)