อนุทิน 162110 - nobita

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

485 : ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีหมุนรอบตัวเราอย่างใกล้ชิดมากยิ่งกว่ามาก ถึงแม้จะปฏิเสธการใช้งานแต่ก็ไม่พ้นความเกี่ยวพันอยู่ดี ฉะนั้นก็ต้องใช้และใช้อย่างรู้เท่าทัน ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างแท้จริง — กับการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันผมได้รับการแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผ่านไลน์ และชำระค่าไฟฟ้าผ่านไลน์เพย์ สะดวก รวดเร็ว ไม่พลาด ไม่มีค่าธรรมเนียม จำนวนเงินตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับทุกประการ … (ล่าช้ากว่ากำหนดแต่ก็ชำระได้นะครับ ;)

เขียน 03 Dec 2018 @ 12:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #ชำระค่าไฟฟ้านครหลวง#ไลน์เพย์ความเห็น (0)