อนุทิน 162086 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๙

เมื่อวาน…ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล…ได้ท่านอธิการบดีใหม่ ประชุมเสร็จเร็วมาก ๑๑.๐๐ น. ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็จริง แต่ต้องทำหน้าที่เลขานุการ เพราะในกระบวนการงานบุคคลทั้งหมด ฉันจะเข้าใจในระบบมากสุด จึงต้องทำหน้าที่นี้แทนเลขานุการ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)