อนุทิน 162084 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดิน + วิ่ง ชมนกชมไม้ รอบหนองน้ำ ๒ รอบ เริ่มมืด

กลับมาวิ่งต่อถนนในบ้าน ทางเรียบกว่า

กว่าเทศบาลจะปรับภูมิทัศน์ ทำทางวิ่ง - ปั่นให้เหมาะสมเอื้อต่อการดูแลเข่าและสวัสดิภาพของเรา … ตามแผนพัฒนา

ช่วงนี้เดินเบา ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ไปพลางก่อน ^_;^ความเห็น (0)