อนุทิน 162061 - ต้นโมกข์

to look down on somebody = ดูถูกคนอื่น หรือยกตนให้สูงกว่าคนอื่นๆ เช่น

I wasn’t successful, so they looked down on me. ฉันไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นพวกเขาจึงดูถูกฉัน

They look down on you because they think that you are uneducated. พวกเขาดูถูกคุณ เพราะพวกเขาเห็นว่าคุณไม่มีการศึกษา

เขียน 30 Nov 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)