อนุทิน 162056 - prayat duangmala

ส่งงานเช่าอินเทอร์เน็ตสัญญากับ ทีโอที..ทำ ทีโออาร์..รอให้ ทีโอทีเซ็นสัญญาเพื่อส่งเขต.และก็ส่งเรื่องเงินประกันสัญญาซ่อมแซมขอรับสื่อของ รพ.ได้ยา สีฟัน6;หลอด สบู่เหลว 2 ขวด

เขียน 30 Nov 2018 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)