อนุทิน 162046 - ต้นโมกข์

to look after (someone or something) = ดูแลใครบางคน หรือของบางสิ่ง เช่น

Who’s looking after the department while you’re away? ใครจะดูแลห้างสรรพสินค้น ตอนที่เธอไม่อยู่?

The children are at home being look after by their grandparents. เด็กๆอยู่ที่บ้าน ปู่ย่า หรือตายายดูแลพวกเขา

เขียน 29 Nov 2018 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)