อนุทิน 162018 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๙

เป็นวันที่ย่าบุษ ต้องมาทำงานเช้ากว่าทุกวัน ๐๗.๕๐ น. ถึงมหาวิทยาลัย…เนื่องจากไปส่งพี่ฟ้าครามไปเข้าค่าย ฯ…ทักษะชีวิตที่เธอต้องเรียนรู้อีกแบบหนึ่งความเห็น (0)