อนุทิน 162011 - ต้นโมกข์

to make the most of something (phrasal verb) = ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ดี เพื่อผลอันสุดวิเศษ

It is a beautiful day today. Let’s make the most of it. วันนี้อากาศเป็นใจ จงใช้ประโยชน์จากมันเถอะ

เขียน 27 Nov 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)