อนุทิน 162006 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ มูลนิธิ แพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านตาพลาย บ้านตาพลาย หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. กิจกรรมการให้บริการ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลเขาสมิง
  • ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย/นวดบำบัด/นิทรรศการให้ความรู้สมุนไพร โดยทีมงานโรงพยาบาลเขาสมิง
  • นวดบำบัดเพื่อสุขภาพ โดย ทีมแพทย์แผนไทยจากโรงเรียนไทยสปาบูรพา
  • ตรวจฟัน ถอนฟัน โดยทีมทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลเขาสมิง
  • ตรวจสารเคมีในเลือด/นิทรรศการให้ความรู้สารเคมี โดยทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง
  • ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย จาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 จังหวัดตราด
  • รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยทีมรับบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลตราด


ความเห็น (0)