อนุทิน 162003 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๖

หากต้องเลือก…จงเลือกทำในสิ่งที่ “ถูกต้อง”…มากกว่าสิ่งที่ “ถูกใจ” เสมอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)