อนุทิน 162002 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๕

จิตสำนึก…ความรับผิดชอบ…หน้าที่…ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ…ที่ผู้ใหญ่ควรสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)