อนุทิน 161982 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๐

บุญแค่ไหน…ตอนไปบอกว่าจะไม่ได้เห็นหิมะ…พอยังไม่ทันลงเครื่อง หิมะปรอยมาเชียวววววว…เขาเรียกว่า “คนมีบุญ” คริ ๆ ๆความเห็น (0)