อนุทิน 161981 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๙

เป็นคนที่ชอบเดิน…เพียงลำพัง เพราะเข้าใจชีวิตว่า…”เกิดคนเดียว แล้วก็ตายคนเดียว” คริ ๆ ๆความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เกิดคนเดียวจริงครับ ..บางครั้งมีเพื่อนร่วมคิดร่วมเดินทางก็ได้อีกรสชาติหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ บางครั้ง การอยู่คนเดียว ไปคนเดียวก็ดีกว่ามีหลายคนนะคะ