อนุทิน 161974 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๖

ลุงภัครยังไม่มีลูก…นัดกับพี่ฟ้าครามว่า “เราจะไปเยี่ยมย่าดินกัน”…เมื่อวานพาพี่ฟ้าครามไปเยี่ยมย่าดิน (พี่สาวของปู่เร) ที่บ้านย่านขาด…ระยะนี้ปู่เรไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้แล้ว…ปู่เรบอกว่า “ดีใจมากที่ลูก- หลาน ไปเยี่ยมย่าดิน”…ตระกูลนี้ ๓ สาวเป็นสาวโสด…ยกเว้น ๒ หนุ่มที่มีคู่ชีวิต…พี่ฟ้าครามกลับมาจากบ้านย่าดิน เล่าเรื่องราวให้ย่าบุษฟังมากมาย…เธอร้ายยยยยยย…นักเก็บข้อมูล คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)