อนุทิน 161970 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กีฬาสองสี

บุคลากรสาธารณสุขทั้งอำเภอ

จับฉลากแบ่ง ๒ สี

เมื่อวานเริ่มเดิน. วิ่ง. ออกกำลังกายแบบต่าง ๆ. สะสมแต้ม

รางวัลย่อย. ๓. เดือน รายคน. กลุ่มย่อย ๔ คน และสี … เพื่อแข็งแรง. ไม่อ้วน

ครบ ๙. เดือน … รางวัลใหญ่ ^_;^ความเห็น (0)