อนุทิน 161966 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๖๑๓ ]

“ดอกบัวใต้เลน”

การที่สอนใครสักคนหนึ่งที่คิดว่า

ตนเองประสบความสำเร็จ

ตนเองเรียนสูงกว่าใคร ๆ แล้ว

ตนเองเรียนจบสาขาที่ได้รับนิยมจากสังคม

ตนเองเรียนจบสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด

หากใครจะมาสอนให้ฉันปรับเปลี่ยนตัวเอง

ชั้นจะไม่ทำ เพราะชั้นคิดว่า ชั้นดีอยู่แล้ว

ครูคนไหนไปเจอคนที่มีทัศนคติแบบนี้

บอกเลย ครูกำลังเจอกับดอกบัวที่อยู่ใต้เลน

หลงผิดไปกับกิเลส ตัณหา ที่มันบังตา

เขาไม่พร้อมที่จะรับความรู้อะไรจากครูหรอก

เขาแค่ต้องการจะ Action ว่า ข้าเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง

ไม่ว่าพระพุทธองค์ หรือ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ครั้งแรกท่านจะพยายามสอนก่อน แต่เมื่อครั้งต่อไปเขาไม่เต็มใจ

ท่านจะเลือกที่จะไปสอนคนอื่นที่พร้อมมากกว่า

เชียงใหม่ (ยามเย็นย่ำ)

๒๕ พ.ย.๖๑

เขียน 25 Nov 2018 @ 17:38 ()


ความเห็น (0)