อนุทิน 161962 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๔

บทบาทของ HR ในยุคดิจิทัล เป็นบทบาทที่มีความสำคัญและมีความหลากหลาย…ไม่เพียงแต่ HR เท่านั้น ที่ต้องเข้าใจบทบาทใหม่ แม้แต่ CEO ก็ต้องเข้าใจ HR ในบาทใหม่ด้วย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)