อนุทิน 161959 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๑

กำลังศึกษา Competency Assessment Tool ของประเทศสหรัฐอเมริกากับของประเทศไทย…ทุกเรื่องของการบริหารงานบุคคล คือ Tool (เครื่องมือ) ทั้งนั้น…ในการวัดความสามารถของคน…ภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนหนึ่งของ Skill (ทักษะ) ที่มนุษย์ทำงานด้านบุคคลพึงมี…กำลังศึกษาว่าทฤษฎีมีอะไรที่แตกต่างจากการที่ฉันได้ปฏิบัติมาในการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ความเห็น (0)