อนุทิน 161931 - ต้นโมกข์

to black out (phrasal verb) = หมดสติอย่างรวดเร็ว เช่น

He blacked out for almost a minute. เขาหมดสติในเสี้ยววินาที

เขียน 23 Nov 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)