อนุทิน 161917 - ต้นโมกข์

to put out (phrasal verb) = ทำให้สิ่งที่ไหม้มอดลง หรือ ดับไฟ เช่น

Please, put the cigarette out. กรุณาดับบุหรี่ของคุณก่อน

เขียน 22 Nov 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)