อนุทิน 161911 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๑๖

ยุคปัจจุบัน…แตกต่างจากยุคสมัยก่อนมากกกกกกก…เช่น สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี นิสัยของมนุษย์ ความมีน้ำใจ การทำงาน ความรัก ฯลฯ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)