อนุทิน 161910 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๑๕

ยิ่งอายุมากขึ้น…เราจะยิ่งเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

จริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่แก้ว…ความเห็นตรงกันค่ะ