อนุทิน 161909 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๑๔

หลังจากสอนนักศึกษาเสร็จ อาจารย์ภัครมานั่งคุยกับแม่ เรื่อง การสอนคน (นักศึกษา)…แม่จึงเล่าให้ฟังว่า “การวัดคนนั้น ให้ดูด้วยว่า ที่เราวัดกันทุกวันนี้ ใช่หรือไม่ กับการวัดความรู้ของคน…ปัญหาที่เกิดที่มีตามมา นั่นคือ คนที่เข้ามาเรียนอาจชอบหรือไม่ชอบวิชาที่เราสอนก็ได้ บางคนบอกว่า “ไม่ถนัด…ไม่ชอบ…ไม่รัก”…แต่ที่เข้ามาเรียนเพราะตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร เป็นเพราะไม่เข้าใจ ไม่รู้ จึงเข้ามาเรียน…แล้วทำอย่างไรจึงจะดึงความรู้ ความสามารถของคน ๆ นั้น ออกมาวัดได้ เพราะบางคนก็รู้เรื่องนี้ดี แต่ไม่มีความสามารถด้านอื่น แต่บางคนก็ไม่มีความรู้ แต่มีความถนัด ความสามารถอีกด้านหนึ่ง…สิ่งนี้สำคัญมากในการสอนคน…แต่สิ่งแรกที่จะทำการสอนคน นั่นคือ ควรทำแผนการสอนให้ชัดแล้วทำข้อตกลงกับคนหรือเด็กให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าในการสอนนั้น เราจะตกลงกันว่าแบบนี้ แล้ววัดแบบนี้ นี่คือ เกณฑ์ กฎ กติกา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)