อนุทิน 161873 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๐๘

ไม่ฟูอยู่คำชม…ไม่จมอยู่กับคำด่า

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)