อนุทิน 161867 - ต้นโมกข์

เด็กๆนักมวยไทยซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับความกระเทือนเรื่องสมองมีแนวโน้มจะถูกห้าม ตอนที่ 2

กลุ่มทำการวิ่งเต้นให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. (National Legislative Assembly) ที่ถูกตั้งโดยทหาร ให้แก้ไขพระราชบัญญติ ที่เกี่ยวข้องกับการชกมวยปี 1999 ให้มาควบคุมการชกของเด็ก

กลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามการนำเด็กๆที่อายุไม่ถึง 13 ปีห้ามขึ้นชก และมีความต้องการที่จะให้เด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กีฬาของจังหวัด (provincial sports authorities) ก่อนขึ้นชก

การศึกษาที่ใช้ระยะเวลาถึง 5 ปี เปรียบเทียบระหว่างนักชกมวยที่เป็นเด็กจำนวน 335 คน กับเด็กๆจำนวน 252 ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่มีพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกัน กล่าวคือ พวกนี้มิได้ชกมวย

ผลการทดลองมีว่าเด็กๆที่เป็นนักชกมวยทำคะแนนได้ระดับ 10 ซึ่งน้อยกว่าในแบบทดสอบ IQ การสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าเกิดการผิดพลาดทางฮิปโปแคมปัส (ความจำระยะยาว) และ กลีบสมองด้านอารมณ์ (temporal lobe), มีการสะสมของธาตุเหล็กในสมอง ซึ่งส่งผลต่อการมอง และสภาวะการตกเลือดเล็กน้อย

Jiraporn เปรียบเทียบถึงอาการบาดเจ็บของผู้คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการถูกกระแทก, การอักเสบทางสมอง, ความเสียหายจากเนื้อเยื่อยึดต่อของสมอง อันเกิดจากการกระแทกด้วยตนเอง

“หาก ในอนาคต พวกเขาได้เป็นผู้นำ พวกเขาจะฉลาดน้อยกว่าเด็กๆที่ไม่เคยชกมวย”

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ไม่ได้จะให้ห้ามการชกมวยเด็กๆไปทั้งหมด เขากล่าวว่า การชกมวยเด็กๆต้องประนีประนอมกับกีฬาที่มีมานานแล้ว รวมทั้งความคาดหวังทางสังคม

Jiraporn กล่าวว่า ค่ายชกมวยสำหรับเด็กๆนั้นหาเจอได้ในพื้นที่ชนบท และกลุ่มนี้ยังได้รับการวิพากษ์ทางอินเตอร์เน็ท สนช. ยังคงต้องทบทวนร่างแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

แปลและเรียบเรียงจาก

Pravit Rojanaphruk. Brian-damaged kid Muay Thai Fighters Prompt Call for Ban.

เขียน 19 Nov 2018 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)