อนุทิน 161864 - ต้นโมกข์

to top up (phrasal verb) = 1. เติมจนเต็มภาชนะ 2. เติมบางสิ่งจนกว่าจะพอใจ เช่น

I’ll just top up the teapot ฉันกำลังเติมในกาน้ำชาจนเกือบเต็ม

A way to top up your earnings. วิธีการขึ้นเงินเดือนของคุณ

เขียน 19 Nov 2018 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)