อนุทิน 161860 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๐๕

การที่ตอนเล็ก ๆ มีความลำบาก…พอเมื่อยามโตขึ้น ได้รับความลำบาก…เราจะมองไปตอนที่เราเป็นเด็กว่า…ตอนนั้นลำบากมากกว่านี้ ทำไมเราทนได้ นับประสาอะไรกับตอนนี้ที่เกิดความลำบากแล้ว เราจะทนไม่ได้…การเรียนรู้ถึงความลำบาก จะทำให้เรามีความแข็งแกร่ง เติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เคยได้รับความลำบากมาก่อน

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)