อนุทิน 161846 - ต้นโมกข์

to spice up (phrasal verb) = 1. ทำบางสิ่งบางอย่างให้น่าสนใจ หรือ ตื่นเต้นมากขึ้น 2. เพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นขึ้น เช่น

She was probably adding details to spice up the story. บางครั้งเธอจะใส่รายละเอียดเข้าไปเพื่อทำให้เรื่องราวน่าสนใจเสมอ

Robert is always looking for ways to spice up the recipe. โรเบอตร์จะหาวิธีในการเพิ่มรสชาติกับอาหารแบบนี้เสมอ

เขียน 18 Nov 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)