อนุทิน 161844 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

ความเสี่ยงของเกษตรอินทรีย์ไทยและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ Risk of Thailand organic farming and marketing of organic products.

ศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันต์ พิศสุวรรณ Harvard Business School ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด หมายเหตุ: เนื้อหาของบทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น บริษัท หรือ สถาบัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นความรับผิดต่าง ๆ อยู่ที่ผู้เขียนบทความ [email protected]

เขียน 18 Nov 2018 @ 18:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #สินค้าเกษตร#ราคาสินค้าเกษตร#ตลาดเกษตรความเห็น (0)