อนุทิน 161838 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๐๑

ชีวิตที่เรียบง่าย อิสระ มีความสุขกับธรรมชาติ…สวนป่าสักทองของครอบครัวเรา “ครอบครัวแสงเงิน” ๒๗ ปี กับชีวิตของสวนป่าสักทองแห่งนี้…เรียนรู้ว่า การที่สิ่งมีชีวิตจะเติบโตได้ ด้วยการต้องอาศัยเวลาเข้ามาช่วยความเห็น (0)