อนุทิน 161837 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๐๐

การอยู่ในสังคม…คนชอบอุปโลกตัวเอง เพื่อให้ดูดี มีหน้ามีตา แต่ลืมมองถึงสิ่งที่ตนเองมีความเป็นจริงของชีวิต พยายามถีบตนเองให้สูงเข้าไว้ เพื่อแข่งขันกับผู้อื่น…แต่ไม่ย้อนกลับดูถึงความเป็นจริงของตัวเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)