อนุทิน 161836 - บุษยมาศ

อนทินที่ ๒๒๙๙

มีลูกชายกับเขา ๒ คน คนหนึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย…อีกคนหนึ่งชอบทำชีวิตแบบสงบ ๆ มีความสุขกับธรรมชาติ…ไม่ชอบความวุ่นวายของสังคม ขอบคุณลูกทั้งสองที่ทำให้แม่บุษ เข้าใจชีวิตมนุษย์มากขึ้น นี่คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตของมนุษย์ว่า สุดท้ายการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น สิ่งที่ต้องการคือสิ่งใด…แม่ได้เรียนรู้จากลูกทั้งสองคน…ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและรักทั้งสองคนความเห็น (0)