อนุทิน 161833 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๙๖

ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ คือ เครื่องมือในการวัดมนุษย์เท่านั้น ไม่ว่าชีวิตในวัยเด็ก เช่น การเรียนได้ที่ ๑,๒,๓… เกรด A,B,C…แม้แต่ชีวิตในวัยทำงาน ก็นำผลงานต่าง ๆ ที่เราต้องทำ นำมาวัด ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ คือ การแข่งขัน จริงรึ?…แต่ผลสุดท้ายกลับวัดกันถึง คุณภาพชีวิต ความสุข…ซึ่งมันสวนทางกันชัด ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)