อนุทิน 161818 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๙๓

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เชิญให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง…การเป็นสมาชิก เสมือนการเก็บเงินออม เคยลาออกไปแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อตอนย้ายไปรับราชการที่ สปอ.สามเงา สปจ.ตาก แต่พอย้ายกลับมาที่ สปอ.นครไทย สปจ.พิษณุโลก ก็เริ่มสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ตอนนี้มีเงินออม ฯ เกือบ ๑ ล้าน ถือเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง…แม้จะเป็นเงินที่ไม่มากนักก็ตาม…และเผื่อคราวจำเป็น สามารถเป็นแหล่งกู้เงินได้อีก…แถมตอนนี้ ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ หากเป็นอะไรไป ลูก - หลาน ก็ได้รับเงินไปอีก ๓ ล้านบาท…แม่บุษกลัวลูก - หลานลำบาก อย่างน้อย ไปเป็นทุนให้กับพวกเธอได้ในระดับหนึ่ง สำหรับแม่บุษ ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองมากนัก คิดเสมอว่า ไม่อยากเห็นลูก- หลาน มาลำบาก…ใกล้ธันวาคม ๒๕๖๑ สำหรับเงินปันผลที่จะได้ตอนปลายปีของทุกปี ถือเป็นโบนัสให้รางวัลกับตัวเองก็แล้วกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โอ้ท่าน ผอ.ล้านแล้ว..เก่งจังครับออม..ผมกู้..