อนุทิน 161815 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๙๑

ความคิดที่แตกต่าง…ทำให้คนเรามีความแตกต่างกัน…คนเรามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ทำอย่างไร? จึงจะให้อยู่ร่วมกันให้ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)