อนุทิน 161807 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๘๙

ให้รู้สึกสงสัยว่า…ทำไมการศึกษา จึงต้องมีการแข่งขันกันด้วย คือ จะต้องได้ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓…ได้เกรด A เกรด B เกรด C … เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ การแข่งขัน…แต่พอเข้าไปทำงาน ก็จะเป็นการวัดอีกว่า มีตัวชี้วัดมาคอยวัดเพื่อให้เกิดผลงาน…ทุกเรื่อง คือ การแข่งขัน…แต่พอตอนท้าย คือ การวัดความสุข คุณภาพชีวิตในการทำงาน…มันสวนทางกันไหมนั่น???ความเห็น (0)