อนุทิน 161806 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๘๘

เป็นเพราะครอบครัวเรา ไม่ค่อยจะเหมือนคนทั่ว ๆ ไป “ความคิด“ ของพวกเราก็อาจจะแปลก ๆ แต่ในความแปลก ๆ ทำให้เห็นถึง “การที่คนในแต่ละคน มีความแตกต่างกัน” ไม่ว่า ความคิด การกระทำ การทำงาน ผลของงาน ความสำเร็จ…ทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของคนอื่น ซึ่งจะให้เราเหมือนคนอื่น ก็คงไม่ได้ จะให้คนอื่นเหมือนกับเรานั้น ก็คงไม่ได้…นี่คือ การเรียนรู้จากตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)