อนุทิน 161775 - ต้นโมกข์

ข้อสอบ choice ที่แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือกน่ะ ถ้าออกให้ดี จะมีความเป็นปรนัย มีความเที่ยง และความตรงตามหลักสูตรสูง และวัดได้ตั้งแต่ความจำจนถึงประเมินค่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบอัตนัย หรือบรรยายจะดีกว่าน่ะ ถ้าข้อสอบอัตนัยออกมาไม่ดี คุณค่าก็ไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษหรอก!

เขียน 15 Nov 2018 @ 05:33 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยนะครับข้อดีมากกว่าข้อด้อยในปรนัย ส่วนอัตนัยถ้าคนวัดไม่ตรง และคนตอบก็เขียนแบบขอไปทีก็..ก็ยากคาดเดา