อนุทิน 161768 - พ.แจ่มจำรัส

“..สภาวะฉลาดขึ้น เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้ มุมมองที่เราไม่รู้เท่านั้น..” “ ..การอ่านหนังสือที่คนอื่นเขียน ก็เพื่อมองเห็นมุมมองอื่น ถ้าอ่านเรื่องที่เป็นมุมมองเดิม ก็น่าจะใช้พลังงานไปนอนดีกว่า เพราะไม่ก่อเกิดรอยหยักในสมอง..” วินทร์ เลียววาริน

เขียน 14 Nov 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)