อนุทิน 161756 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๘๑

ถูกใจ…

คนที่พูดถึงเรา…ไม่ดี ไม่มีทางพูดกับเรา…ต่อหน้า

รอให้เขากล้ามาพูดต่อหน้าก่อน…เราค่อยใส่ใจ

ช่วงนี้ก็…ยิ้มให้เขาไปก่อน คริ ๆ ๆความเห็น (0)