อนุทิน 161748 - ต้นโมกข์

ประเทศไทย การสอบสวนกลุ่มแร็พที่ไม่ยอมจำนนไม่มูลความจริงแต่อย่างใด ตอนที่ 3

Human Rights Watch กล่าวว่า ตั้งแต่การยึดอำนาจเดือนพฤษภาคม ปี 2014 ทหารได้ตีความการวิพากษ์เกี่ยวกับความสงบสุขอย่างกว้างๆ และมั่วๆ รวมทั้งความคิดที่ไม่ไปกับทหารกลายเป็นการให้ข้อมูลผิด, การกระทำการปลุกระดม, และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นักกิจกรรมนับร้อย และผู้ไม่เห็นด้วยกับการปกครองถูกจับและตั้งข้อหาอาชญาในเรื่องที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสงบ คนเป็นพันๆคนได้รับหมายเรียกจากทหาร และบีบบังคับให้หยุดการวิพากษ์หรือวิจารณ์ บ่อยครั้งที่ทหารจะจับ และคุมตัวคนที่แนวโน้มจะต่อต้านทหาร โดยการจับพวกเขาโดยไม่เกิน 7 วัน ปราศจากการให้มีทนายความหรือผู้ช่วยใดๆ

Human Rights Watch กล่าวว่า คำสัญญาที่มีมาแล้วมีมาอีกของผู้นำในการสู่ประชาธิปไตย พร้อมๆกับการกล่าวอ้างของรัฐบาลเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ไม่ได้ทำให้การปกครองของทหารมีความเข้มน้อยลงไปเลย

แปลและเรียบเรียงจาก

Human Right Watch. Thailand: Probe of Dissident Rap Group Baseless

เขียน 13 Nov 2018 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)