อนุทิน 161746 - ต้นโมกข์

to flip หรือ to flip out (phrasal verb) = รู้สึกโมโหอย่างสุดขีด หรือ ควบคุมตนเองไม่ได้เพราะความประหลาดใจ หรือภาวะตกใจสุดขีด เช่น

Her father flipped when he saw the phone bill. พ่อของเธอตกใจอย่างสุดขีด เมื่อเห็นค่าโทรศัพท์

I nearly flipped out when she told me she and William were getting married. ฉันตกใจอย่างสุดขีด เมื่อเธอบอกกับฉันว่าเธอกับวิลเลียมกำลังจะแต่งงานกัน

เขียน 13 Nov 2018 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)