อนุทิน 161744 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๘๐

ผลของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐…จุดเด่น ข้อ ๔…ส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานที่ฉันทำ…ประธาน ฯ แจ้งว่า ไปตรวจของหลาย มรภ. ยังไม่มีความชัดเจนเท่ากับที่นี่…ขอบคุณมาก ๆ ค่ะความเห็น (0)