อนุทิน 161740 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๙

เมื่อวานได้มีคณะกรรมการมาตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐…ประธานตรวจได้มาตรวจงานที่ กองบริหารงานบุคคลได้รับผิดชอบ ถึงความก้าวหน้าของสายสนับสนุน ถูกชมเชยว่า ไปตรวจ มรภ.อื่น ยังไม่ชัดเจนเท่ากับที่ มรภ.พิบูลสงคราม…งานนี้ขยายหน้าขึ้นได้อีก คริ ๆ ๆ…ขอบคุณค่ะความเห็น (0)