อนุทิน 161739 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๘

บัดนี้ ย่าได้มีเพื่อนคุย เพื่อนขับรถยนต์ เพื่อนร่วมทางเดิน เพื่อนคอยดูซ้าย - ขวา เวลานั่งรถร่วมทาง เพื่อนเล่น เพื่อนหัวเราะ เหมือนเธอถูกสวรรค์ส่งให้เธอมาใช้ชีวิตร่วมกันกับย่า…ตอนนี้ความคิดของเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก ๆ…Love you so much “Blue Sky”.ความเห็น (0)